Medlem av

Vi samarbetar med

Som medlem i Kungsbacka Dansklubb får du rabatt när du handlar skor hos

Betalning, Villkor & Ångerrätt

Välkommen till Kungsbacka Dansklubb.

Alla avgifter betalas via faktura, om inte annat meddelats.
Inträde till underhållning och danskvällar samt inköp från kaféet och övrigt betalas kontant.
Reviderad 2019-06-01

När du fått en faktura på den/de kurser som du har anmält dig till kan det även finnas en uppgift på medlemsavgift om du inte redan är medlem. Årsavgiften delas och betalas 1 gång per termin för kursdeltagare. Obs! För familjemedlemmar skrivna på samma adress, finns familjeavgiften angiven på en av fakturorna. Medlemsavgiften är obligatorisk utom på minikurserna.

Registrering och betalning:
När vi har registrerat dig på den/de kurser du anmält dig till får du en bekräftelse via mail. När antalet deltagare överstiger minimiantalet för att kunna köra kursen, börjar vi skicka ut fakturorna. Fakturan skrivs ut till varje medlem och skickas till anmälaren med e-post, om ej annat angivits. Om du anmält flera deltagare vid samma tillfälle men bara fått faktura för en person, kontakta då registeransvarig. (Se kontaktuppgift längst ner på denna sida). OBS! Ange fakturanumret som referens vid betalning, annars riskerar du att få en påminnelse.

Sent inkommen anmälan:
Om kursanmälan kommit oss tillhanda nära inpå kursstarten och vi inte hunnit skicka dig en bekräftelse eller faktura är du ändå välkommen till kursen och vi noterar det när du kommer.

Anmälan, ångerrätt, bindning, byte av kurs, avanmälan och återbetalning:
Du har alltid rätt att ångra en kursanmälan inom föreskriven tid, om du gjort anmälan via mail eller telefon. Vid kursanmälan gjord på klubben i samband med kursstart gäller ej ångerrätten.
Ångrar du en kursanmälan eller känner att den inte är något för dig, MÅSTE du avanmäla dig och då gäller, för kurser med en längd på mer än 3 tillfällen, senast 6 dagar efter kursstart. För kurser kortare än 3 tillfällen eller med senaste anmälningsdatum, minst 6 dagar före kursstart. Uppfylls inte kriterierna är du bunden att betala kursen du anmält dig till, då ångerrätten upphört gälla. Uppfylls kriterierna och avgiften är betald, återbetalar vi beloppet. Vid fullängdskurs (mer än 3 tillfällen) har du alltid möjlighet att byta till en annan kurs under samma termin.
Du kan göra avanmälan eller byte av kurs på mail, telefon eller direkt på klubben under våra kurstider, med blanketten för ”Avanmälan/byte av kurs”. Du får efter registrering, en bekräftas på uppgifterna från oss, via ett mail, muntligt eller i vissa fall med brev, gäller även vid makulering av faktura eller återbetalning. Om du måste avbryta en kurs p. g. a. skada/sjukdom eller annan orsak kontakta då registeransvarig, för överenskommelse. (Se kontaktuppgift nedan).

För få deltagare:
Skulle någon kurs som du anmält dig till, inte få tillräckligt med deltagare eller bli flyttad, kontaktar vi dig ett par dagar innan kursstart. Accepterar du inte någon annan likvärdig kurs från oss eller har ett eget förslag, makulerar vi fakturan och betalar tillbaka eventuell inbetald avgift.

OBS! Du ansvarar alltid själv för att vi får in ditt kontonummer för återbetalning.


Registeransvarig, Kungsbacka Dansklubb
Yngve Pehrsson Mobil: 0736-10 35 02.
Mail: kontakt@kungsbackadansklubb.se
Har du en fråga som gäller våra kurser, eller betalningen?

Händelser i dag och i morgon.

Kalendern är tom.
Klicka på texten.